TEST YOURSELF 1 : Unit 16

Nguyển Ngọc Lan

 Viết lại câu sau sao cho nghĩa ko đổi

1 . remember to clock the door before going out -don t forget ..... .

Ngô Khánh Ngân
2 tháng 9 2016 lúc 9:08

don't forget to lock the door before going out

Bình luận (0)
Lê Nguyên Hạo
31 tháng 8 2016 lúc 15:36

 

1 . remember to clock the door before going out -don t forget ..to clock the door before going out... .

 

Bình luận (3)
Iruky Eri
31 tháng 8 2016 lúc 16:19

1. Don't forget to lock the door before going out.

Bình luận (0)
Nguyễn Thùy Lê
2 tháng 9 2016 lúc 10:41

Don't forget to lock the door before going out

Bình luận (0)
Mạnh Nguyễn
16 tháng 11 2020 lúc 14:05

1. Remember to clock the door before going out - don t forget____ Don't forget to lock the door before going out____.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN