Đẳng Cấp Là Đây_Bùi Đức Lộc
31 tháng 1 2017 lúc 8:23

20% = 1/5         40% = 2/5

Theo đề bài thì 10 tuổi sẽ ứng với số phần là:

2/5 - 1/5 = 1/5

tuổi con hiện nay là:

10 : 1 x 1 = 10 (tuổi)

Chúc bạn học giỏi !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN