Violympic toán 6

bánh bèo

Một trường bán trú đã chuẩn bị số gạo cho 200 học sinh ăn trong 20 ngày, do phải nhận thêm 1 số học sinh nên số gạo trên đã ăn hết sớm hơn dự định 4 ngày. Hỏi trường đã nhận thêm bao nhiêu học sinh

Các bạn giúp mk vs nhé!!!

Phamm Ngocc Maii
Phamm Ngocc Maii 15 tháng 7 2019 lúc 9:22

nhonhungnhonhungnhonhung

Bình luận (0)
Berry Linh
Berry Linh 17 tháng 7 2019 lúc 19:16

Sau khi trường nhận học sinh đã ăn hết số gạo trong số ngày là :

20 - 4 = 16 ( ngày )

1 học sinh ăn hết số gạo trong số ngày là :

200. 20 = 4000 (ngày )

Trường học đã nhận số học sinh là :

4000 : 16 = 250 ( học sinh )

Đáp số : 250 học sinh

Bình luận (1)
Lynny Love
Lynny Love 18 tháng 8 2019 lúc 9:08

30 hs

Bình luận (0)
Hoàng Anh Khôi Lê
Hoàng Anh Khôi Lê 11 tháng 12 2019 lúc 20:01

Sau khi trường nhận học sinh đã ăn hết số gạo trong số ngày là :

20 - 4 = 16 ( ngày )

1 học sinh ăn hết số gạo trong số ngày là :

200. 20 = 4000 (ngày )

Trường học đã nhận số học sinh là :

4000 : 16 = 250 ( học sinh )

Số học sinh nhận vào là:

250-200 = 50 (học sinh)

Đáp số : 50 học sinh

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 13 tháng 12 2019 lúc 11:37

Sau khi trường nhận học sinh đã ăn hết số gạo tron số ngày là :

20 - 4 = 16 (ngày)

Số học sinh trường đang có hiện tại là :

20 : 16 . 200 = 250 (học sinh)

Số học sinh trường nhận thêm vào là :

250 - 200 = 50 (học sinh)

Đáp số : 50 học sinh

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long 14 tháng 2 2020 lúc 10:00

Số gạo trên ăn hết sau 20 - 4 = 16 ngày

Ta thấy thời gian ăn gạo của học sinh bằng 16/20 = 4/5 thời gian dự kiến

=>Số học sinh ban đầu bằng 4/5 số học sinh mới

=> Số học sinh mới bằng 200 : 4 * 5 = 250 học sinh

=> Trường nhận thêm 250 - 200 = 50 học sinh

Đáp số: 50 học sinh

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
giỏi
giỏi 14 tháng 3 2020 lúc 15:51

50 học sinh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngyễn Bảo
Câu 1:Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ cho 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó bếp ăn nhận thêm một số người nên số gạo còn lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức ăn của mỗi người không thay đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu người nữa?Trả lời: Bếp ăn đã nhận thêm người. Câu 2:Tính: (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất) Câu 3:Anh Hồng đi từ A đến B với vận tốc 44km/giờ mất 2 giờ 30 phút. Anh Hà đi từ A đến B mất 2 giờ 45 phút. Tính vận tốc anh Hà đã đi từ A đến B.Trả lời: Vận tốc anh Hà đã đi từ A đến B là km/giờ. Câu 4:Tìm số tự nhiên bé nhất thỏa mãn điều kiện: Trả lời:  Câu 5:Cho một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2032,11. Bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4023. Tìm số thập phân đó.Trả lời: Số thập phân đó là . Câu 6:Trung bình cộng của 2 số tự nhiên bằng 1468, biết nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Tìm số bé.Trả lời: Số bé là  Câu 7:Hồng và Hà cùng đi từ A đến B, Hồng đi mất 4 giờ, Hà đi mất 6 giờ. Hỏi nếu Hà xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, Hồng xuất phát lúc 7 giờ thì lúc mấy giờ Hồng đuổi kịp Hà?Trả lời: Hồng đuổi kịp Hà lúc giờ. Câu 8:Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phânmà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?Trả lời: Có số thỏa mãn đầu bài. Câu 9:Thư viện trường Hoa Phượng có hai tủ sách. Ban đầu số sách trong tủ thứ nhất bằng số sách trong tủ thứ hai, sau đó cô phụ trách thư viện đã chuyển 10 quyển từ tủ thứ nhất sang tủ thứ hai nên hiện nay số sách trong tủ thứ hai bằng số sách trong tủ thứ nhất. Hỏi thư viện trường Hoa Phượng có tất cả bao nhiêu quyển sách?Trả lời: Thư viện trường Hoa Phượng có tất cả quyển sách. Câu 10:Bác Lan mua một số quả trứng gồm trứng gà và trứng vịt hết tất cả 175000 đồng. Giá mỗi quả trứng gà là 3000 đồng, trứng vịt là 2500 đồng. Hỏi bác Lan đã mua bao nhiêu quả trứng gà? Biết nếu bác đổi lại lấy số trứng gà bằng số trứng vịt ban đầu và số trứng vịt bằng số trứng gà ban đầu thì bác phải trả thêm 7500 đồng.Trả lời: Bác Lan đã mua quả trứng gà.Nộp b
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN