Phạm Quang Long
28 tháng 1 2017 lúc 12:39

Nếu cạnh hình vuông tăng thêm 50% thì diện tích tăng thêm:

\(50.2+50:2\left(\%\right)=125\%\)

Đáp số: \(125\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trí Hùng
28 tháng 1 2017 lúc 12:40

ban phai giai ra chu

Bình luận (0)
Nguyễn Trí Hùng
28 tháng 1 2017 lúc 12:41

the a cam on nha

Bình luận (0)
Nguyễn Trí Hùng
28 tháng 1 2017 lúc 12:41

nhung 50.2 o dau ra the nhi

Bình luận (0)
Huỳnh Diệu Bảo
28 tháng 1 2017 lúc 12:42

Cho a là cạnh hình vuông khi cạnh tăng lên 50% thì độ dài cạnh sẽ là : \(a+a\times50\div100=a+\frac{1}{2}a=\frac{3a}{2}\left(đv\right)\)Diện tích ban đầu là a2(đv diện tích)Diện tích sau: \(\frac{3a}{2}\times\frac{3a}{2}=\frac{9a^2}{4}\left(đvdiệntích\right)\)Phần trăm diện tích tăng thêm là: \(100\%-\frac{a^2}{\frac{9a^2}{4}}\times100\%=100\%-\frac{4}{9}\times100\%\approx100\%-44,44\%=55,56\%\)

Bình luận (0)
Phạm Quang Long
28 tháng 1 2017 lúc 12:43

\(50.2\)nghĩa là 50 nhân 2 đó

Lớp 6 là dấu " . " được hiểu rằng là dấu nhân

Bình luận (0)
Aino Megumi ll Cure Lovely
28 tháng 1 2017 lúc 12:43

Nếu cạnh hình vuông tăng thêm 50% thì diện tích sẽ tăng thêm

50 x 2 + 50 : 2 ( % )  = 125%

đ/s: 125%

đúng 100%

Bình luận (0)
Nguyễn Trí Hùng
28 tháng 1 2017 lúc 12:43

ban viet times frac la cai gi the

Bình luận (0)
Nguyễn Trí Hùng
28 tháng 1 2017 lúc 12:44

cac ban cho ti nha to dua ra ca loat lun

Bình luận (0)
Nguyễn Trí Hùng
28 tháng 1 2017 lúc 12:46

cảm ơn long nha

Bình luận (0)
Huỳnh Diệu Bảo
28 tháng 1 2017 lúc 12:48

của Long sai r

Bình luận (0)
Nguyễn Trí Hùng
28 tháng 1 2017 lúc 12:48

may ban giai ra the kia to cha hieu giai ra cho ruong ra ay

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN