Câu hỏi của Misato kayoi - Ngữ văn lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

THÔNG BÁO MỞ VÒNG II CUỘC THI VĂN

Link làm bài thi : Vòng 2 | Học trực tuyến
Hạn nộp bài : 21/07/2019
Một số lưu ý : Đề thi phần nhiều nằm trong phạm vi lớp 8. Vì thế một số dẫn chứng cho bài làm của các bạn có thể lấy trong đó rồi phân tích nhé :)

Hy vọng các bạn làm bài đầy đủ và giải cao <3

    16 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.