sakura
26 tháng 1 2017 lúc 20:47

790,50 - 778,84 - 5,50

= (790,50 - 5,50) - 778,84

= 785 - 778,84

= 6,16

Bình luận (0)
sakura
26 tháng 1 2017 lúc 20:47

790,50 - 778,84 - 5,50 = 6,16

học giỏi nhé !

Bình luận (0)
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
26 tháng 1 2017 lúc 20:47

790,50 - 778,84 - 5,50

= (790,50 - 5,50) - 778,84

= 785 - 778,84

= 6,16

Bình luận (0)
caoductri
26 tháng 1 2017 lúc 20:55

 790,50 - 778,84 - 5,50 =

= ( 790,50 - 5,50 ) - 788,4

= 785 - 778,84

= 6,16

Bình luận (0)
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
26 tháng 1 2017 lúc 21:03

790,50 - 778,84 - 5,50

= (790,50 - 5,50) - 778,84

= 785 - 778,84

= 6,16

Bình luận (0)
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
26 tháng 1 2017 lúc 21:12

790,50 - 778,84 - 5,50

= (790,50 - 5,50) - 778,84

= 785 - 778,84

= 6,16

Bình luận (0)
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
26 tháng 1 2017 lúc 21:23

790,50 - 778,84 - 5,50

= (790,50 - 5,50) - 778,84

= 785 - 778,84

= 6,16

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN