Tổng hợp kiến thức chuyên đề: Các nước Đông Bắc Á, Mỹ La Tinh và Châu Phi

Titania Angela

@HISINOMA KINIMADO@Duyên Kuti@Nguyễn Trúc Giang Tag nha.

Câu 1:

Câu 1. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Phát triển kinh tế. B. Gia nhập ASEAN.

C. Giành độc lập dân tộc. D. Chống chủ nghĩa thực dân Âu – Mĩ.

Hôm nay là:Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thế giới (1945 – 2000) Nhanh nha. Cố gắng lấy thưởng

Đoàn Như Quỳnhh
Đoàn Như Quỳnhh 3 tháng 7 2019 lúc 20:59

Câu 1. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

- câu C. Giành độc lập dân tộc.

Bình luận (1)
Titania Angela
Titania Angela 3 tháng 7 2019 lúc 20:42
Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 3 tháng 7 2019 lúc 20:45
Bình luận (0)
Titania Angela
Titania Angela 3 tháng 7 2019 lúc 21:03

Câu 2. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946- 1949) mang tính chất là

A. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân

B. Lật đổ tàn dư của chế độ phong kiến đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền

C. Chủ nghĩa xã hội nối liền từ Âu sang Á.

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Bình luận (5)
Titania Angela
Titania Angela 3 tháng 7 2019 lúc 21:07

Câu 3. Cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX, EU chiếm hơn ¼ GDP của thế giới và đã trở thành

A. Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh

B. Tổ chức chính trị - kinh tế lớn nhất châu Âu

C. Tổ chức kinh tế lớn nhất Đông Nam Á

D. Tổ chức chính trị lớn nhất châu Âu

Bình luận (10)
Titania Angela
Titania Angela 3 tháng 7 2019 lúc 21:11

Câu 4. Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng thế nào đến cách mạng tháng Tám

A. Tăng cường lực lượng phe XHCN và động viên, giúp đỡ để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào cách mạng Việt Nam

B. Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang du học và học hỏi kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng Việt Nam

C. Giúp Việt Nam xây dựng, phát triển kinh tế

D. Giúp Việt Nam trong việc giao lưu, mở rộng và phát triển văn hóa dân tộc

Bình luận (7)
Titania Angela
Titania Angela 3 tháng 7 2019 lúc 21:14

Câu 4. Quyết định chính thức thành lập tổ chức Liên hợp quốc được thông qua ở đâu?

A. Pốtxđam(Đức) B. Xan Phanxixcô(Mĩ)

C. Ianta (Liên Xô) D. Vecxai (Pháp)

Bình luận (7)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 3 tháng 7 2019 lúc 21:31

Vì bạn bcn không đưa ra thêm câu nên mình sẽ làm nhé:

Câu 5. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa xã hội thao túng

B. một trật tự thế giới có sự phân cực giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa

C. một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa Tư bản thao túng

D. một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận

Bình luận (7)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 3 tháng 7 2019 lúc 21:36

Câu 6. Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là

A. Mĩ- Đức- Nhật Bản. B. Mĩ- Tây Âu- Nhật Bản.

C. Mĩ- Anh – Pháp. D. Mĩ- Liên Xô- Nhật Bản.

Bình luận (5)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 3 tháng 7 2019 lúc 21:40

Câu 7:

Dưới đây là những sự kiện được coi là khởi đầu cho chiến tranh lạnh

1. Tổ chức hiệp ước Vacsava

2. Hội đồng tương trợ kinh tế thành lập

3. Tổ chức hiệp ước Đại Tây Dương

4. Kế hoạch Macsan ra đời

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian

A. 1.2.3.4 B. 4,2,3,1

C. 4,3,2,1 D. 1,3,2,4

Bình luận (7)
Khanh Tay Mon
Khanh Tay Mon 4 tháng 7 2019 lúc 10:57

1.C.Giành độc lập dân tộc

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 4 tháng 7 2019 lúc 14:40

Oki tổng kết nhé :

Mr.VôDanh 3
Nguyễn Văn Đạt 20
kayuha 3 2
Hell_Angel 3
bùi việt hà 1 2
Cute Boy 4 2
Đoàn Như Quỳnh 4 1
Khanh Tay Mon 0 1
Tử Dii Chu 3
Nguyễn Bích Ngọc 9
Y 4 1

Nhận xét: Sinh hoạt ổn, không có vấn đề. Các bạn vắng 3 buổi chú ý nhé.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Monster Demon

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI BỘ MÔN LỊCH SỬ TRÊN DIỄN ĐÀN HOC24.

I - ĐÁP ÁN ĐỀ THI BỘ MÔN LỊCH SỬ - VÒNG 2

A. Trắc nghiệm:

Bài tập Lịch sử

B. Tự luận:

Câu 1: Ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

- Ý nghĩa:

+ Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất, vĩ đại nhất của nhân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ, như một Bạch Đằng, Chi Lăng ... của thế kỷ XX. Thể hiện cao độ tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta.

+ Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ thừa nhận nền độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.

+ Bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng tháng Tám giải phóng được miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ.

+ Giáng một đòn nặng nề vào hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

- Ảnh hưởng:

+ Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ to lớn phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đặc biệt ở Châu Á (như ở Lào, Campuchia...), Châu Phi (như ở Angiêri, Tuynidi...). Góp phần làm thu hẹp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

+ Nêu tấm gương sáng ngời về tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

+ Từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ và thu được nhiều thắng lợi to lớn.

Câu 3: Hãy thống kê 6 sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam từ khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 theo mẫu sau:

Bài tập Lịch sử

Trong những sự kiện lịch sử trên, sự kiện nào quan trọng nhất đối với sự phát triển của cách mạng nước ta? Giải thích vì sao? Thống kê 6 sự kiện lịch sử

Bài tập Lịch sử

- Trong các sự kiện lich sử trên thì sự kiện 2/9/2945 Chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH là quan trọng nhất đối với sự phát triển của cách mạng nước ta.

- Giải thích: Đã đánh dấu cuộc cách mạng DTDC của nhân dân ta đã giành thắng lợi. Đã đánh đổ ách thống trị của đế quốc, phát xít, phong kiến, thành lập chính quyền công - nông lần đầu tiên ở nước ta. Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc là độc lập và tự do.

Câu 4:

a/ Trình bày những nét chính về sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi từ năm 1945 đến nay.

- Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở Châu Phi. Phong trào nổ ra sớm nhất ở Bắc Phi. Khởi đầu là thắng lợi của Ai Cập…

- Sau đó phong trào lan rộng ra các khu vực khác. Tiêu biểu là thắng lợi của nhân dân Angiêri từ 1954 - 1962 đã lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.

- Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm Châu Phi” với 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập. - Sau đó nhân dân Châu Phi liên tục vùng dậy đấu tranh giành độc lập, chủ quyền. Với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla (1975) lật đổ nền thống trị của thực dân Bồ Đào Nha thì chủ nghĩa thực dân cũ và hệ thống thuộc địa của nó về cơ bản bị tan rã. Đến năm 1993 cuộc đấu tranh của nhân dân Châu Phi hoàn toàn thắng lợi đánh dấu bằng thắng lợi của Namibia và thắng lợi của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

b/ So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi với phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á theo yêu cầu sau: Tổ chức lãnh đạo phong trào, hình thức đấu tranh, mức độ độc lập, sự phát triển kinh tế sau khi giành độc lập. Bài tập Lịch sử

II - DANH SÁCH CÁC BẠN VÀO VÒNG 3:

1. Tớ Là Ai 11 2. Tử Dii Chu 10.75 3. Dương Nguyễn 10 4. Phạm Thị Thạch Thảo 9.75 5. An Trịnh Hữu 9.75 6. Trần Quốc Lộc 9.75 7. Mai Ngọc Hân 9.75 8. Tiểu Thư họ Nguyễn 9.75 9. Shinichi Kudo 9.75 10. Nguyễn Thị Hồng Nhung 9.5 11. Nguyễn Trần Mỹ Uyên 9.5 12. DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG 9.5

Chúc mừng 12 bạn trên lọt vào vòng 3!

Chúc các bạn thi tốt ở vòng sau!

Lịch thi: Cuộc thi lịch sử do Nguyễn Trần Tuấn Khoa tổ chức | Học trực tuyến

#Thân

#Nguyễn Trần Tuấn Khoa

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN