Bài 7 : Các nước Mĩ La Tinh

Yen Nguyen

Căn cứ vào những sự kiện nào để làm rỏ nhận định cuba hòn đảo anh hùng?

Gúp mình với ạ.

Cu Ba là nước đầu tiên chống chế độ độc tài thân Mỹ ở Mỹ La - tinh => Lá cờ đầu của phong trào cách mạng chống chế độ độc tài --- Người dân Cu Ba sống với ý chí cách mạng kiên cường, quật khởi, một dân tộc quyết không run sợ trước sự đe dọa của bất cứ siêu cường nào, mọi người dân luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chân lý, bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

Bình luận (0)
그가
그가 19 tháng 7 2019 lúc 22:36

Cu Ba là hòn đảo anh hùng vì:

Trong chiến đấu chống chế độ độc tài Ba-ti-xta (1953 – 1959) 1953, được Mĩ giúp, Batixta đã thiết lạp chế độ độc tài quân sự, thi hành nhiều chính sách phản động...-> nhân dân CuBa bền bỉ đáu tranh. 26/7/1953, Phi đen lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn-ca-đa, mở đầu thời kì đấu tranh vũ trang Mặc dù lực lượng chênh lệch, gặp nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng từ năm 1956 – 1958, phong trào cách mạng lan rộng khắp cả nước và chuyển sang thế phản công. Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ. Cách mạng giành thắng lợi, chấm dứt ách thống trị của chính quyền tay sai. CuBa là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh Trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1959 – nay) Từ 1959 -1961, Cu Ba tiến hành cải cách dân chủ. Là nước đầu tiên ở Tây bán cầu tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội (1961) giữa vòng vây của Mĩ. Từ 1961 đến nay, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã họi đạt nhiều thành tựu...Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nhưng Cu Ba vẫn kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội.

Như vậy, những thành tựu trong chiến đấu và trong xây dựng bảo vệ tổ quốc đã chứng minh rằng Cu Ba là "hòn đảo anh hùng"

Bình luận (0)
➻❥ทջℴ☪ϑƴ⁀ᶦᵈᵒᶫ
➻❥ทջℴ☪ϑƴ⁀ᶦᵈᵒᶫ 24 tháng 7 2019 lúc 21:00

Vì nhân dân CuBa anh hùng dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã đứng lên lật đổ chế độ BaTixta và đánh bại cuộc xâm lược của Mĩ tại bờ biển Hi Rôn. Cu Ba trở thành nước theo Chủ Nghĩa Xã Hội đầu tiên ở Tây Bán Cầu sát ngay bên cạnh kẻ đế quốc đầu sỏ Thế giới là Mỹ. Mỹ tiến hành bao vậy, cấm vận đeo đẳng và kéo dài chống Cuba, chính thức kéo dài 50 năm nhằm làm cho đất nước CuBa “sống dở, chết dở”. Bất chấp sự bao vây, cấm vận kéo dài và tàn bạo của Mỹ, Cuba - hòn đảo XHCN vẫn hiên ngang tồn tại, phát triển. Điều này khẳng định Cuba là hòn đảo anh hùng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN