Chương III- Quang học

Giai Kỳ

Hai gương phẳng G1 và G2 quay mặt phản xạ vào nhau và hợp thành một góc \(\alpha\)=\(60^oC\).Một điểm sáng S nằm trên đường phân giác Ox của 2 gương, cách O một khoảng R=5cm.

a) trình bày cách vẽ và vẽ một tia sáng phát ra từ S sau phản xạ lần lượt trên G1 và G2 lại truyền qua S

b) Gọi S1,S2 lần lượt là ảnh đầu tiên của S qua G1 và G2. Tính khoảng cách giữa S1 và S2.

c) cho S di chuyển trên Ox ra xa O với vận tốc 0,5m/s.tìm tốc độ xa nhau của S1 và S2.

Giai Kỳ
Giai Kỳ 26 tháng 6 2019 lúc 6:10

undefined

Bình luận (4)
Phạm Hoàng Hải Anh
Phạm Hoàng Hải Anh 26 tháng 6 2019 lúc 8:28

a, Vẽ S1 đối xứng với S qua G1\(\Rightarrow\)S1 là ảnh của S qua G1

Vẽ S2 đối xứng với S qua G2 \(\Rightarrow\)S2 là ảnh của S qua G2

Nối S1 với S2 cắt G1 , G2 lần lượt tại 2 điểm I và K

\(\Rightarrow\)I và K lần lượt là điểm tới của tia sáng trên G1 ,G2

Nối S với I ta được tia tới SI trên G1

Nối I vứi K ta được tia phản xạ IK trên G1 đồng thời IK là tia tới trên G2

Nối K với S ta được KS là tia phản xạ đi qua S trên G2

Vậy đường truyền tia sáng là : SIKS

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Hải Anh
Phạm Hoàng Hải Anh 26 tháng 6 2019 lúc 9:08

b,Gọi I1=\(G_1\cap SS_1\)

K1=G2\(\cap SS_2\)

Xét tam giác OI1S có :

\(\widehat{SOI_1}=\frac{1}{2}\widehat{O}=\frac{1}{2}.60=30^0\)

\(\Rightarrow\)I1S=\(\frac{1}{2}OS=\frac{1}{2}R=\frac{1}{2}.5=2,5cm\)(theo ĐL : trong tam giác vuông cạnh đối diện với góc 30 độ thì = nửa cạnh huyền )

Xét \(\Delta I_1OSvuôngtạiI_1có:\)

OI12=OS2-I1S2(định lí py-ta-go)

\(\Rightarrow\)OI12=52-2,52=18,75

\(\Rightarrow\)OI1=\(\sqrt{18,75}=\frac{5\sqrt{3}}{2}\)(cm)

Có : \(\Delta\)OI1S=\(\Delta\)OK1S(cạnh huyền - góc nhọn )

\(\Rightarrow\)OI1=OK1=\(\frac{5\sqrt{3}}{2}\)(cm)

Xét tam giác OI1K1:

OI1=OK1(cmt)

\(\widehat{I_1OK_1}=60^0\)

\(\Rightarrow\Delta\)I1OK1 là tam giác đều

\(\Rightarrow\)I1K1=OI1=\(\frac{5\sqrt{3}}{2}\)(cm)

Xét tam giác SS1S2 có :

SI1=S1I1 (tc của ảnh )

SK1=S2K1(tính chất của ảnh )

\(\Rightarrow\)I1K1 là đường trung bình

\(\Rightarrow\)I1K1=\(\frac{1}{2}S_1S_2\)

\(\Rightarrow S_1S_2=2I_1K_1=2.\frac{5\sqrt{3}}{2}=5\sqrt{3}\) (cm)

Vậy khoảng cách S1S2 = \(5\sqrt{3}\) (cm)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN