Địa lý dân cư

Trần Phương Nhi

Mùa đánh cá ngừ đại dương của nước ta thường là khi nào?

그가
그가 18 tháng 7 2019 lúc 7:59

Cứ đến tháng 11 âm lịch, khi trời trở gió mùa đông bắc là nghề đánh bắt cá ngừ đại dương bắt đầu bước vào chính vụ, vì mùa này cá xuất hiện nhiều.

Bình luận (0)
Ngọc Hnue
Ngọc Hnue 18 tháng 7 2019 lúc 15:59

Mùa đánh cá ngừ đại dương của nước ta thường là mùa đông nhé.

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 23 tháng 6 2019 lúc 19:50

Mùa đông

Bình luận (3)

Cứ đến tháng 11 âm lịch (mùa đông) , khi trời trở gió mùa đông bắc là nghề đánh bắt cá ngừ đại dương bắt đầu bước vào chính vụ, vì mùa này cá xuất hiện nhiều.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN