Câu hỏi của nguyễn hoàng lê thi - Toán lớp 7

M N P . A B ? O C D HÌNH 59

Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê .Để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt nghiêng của con đê với phương nằm ngang , người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ ( OA vuông góc với AB) .Tính góc MOP , biết rằng dây dọi BC tạo với trục BA một góc ABC = 32 độ

GIÚP MK BÀI NÀY VS ! HU ! HU !! MK ĐANG CẦN RẤT GẤP CHIỀU NAY PHẢI NỘP BÀI RỒI.khocroi

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.