Hệ thức Vi-et và ứng dụng

Nguyễn Đình Thành

Cho phương trình: x2 - 2(m-2)x + m - 3 = 0 (1)

Với m\(\ge\)\(\frac{5}{3}\) Tìm m để phương trình (1) có 1 nghiệm âm nhỏ nhất

Mỹ Trâm
Mỹ Trâm 22 tháng 6 2019 lúc 10:00

Trong app này có cả bộ đề thi + thi thử bạn thử xem nha! https://giaingay.com.vn/downapp.html

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN