Violympic toán 9

tran xuân phương

Chứng minh rằng không có giá trị nào của x, y, z thỏa mãn đẳng thức sau: x2 + 4y2 + z2 – 2a + 8y – 6z + 15 = 0

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
21 tháng 6 2019 lúc 21:10

Sao tự nhiên có bạn a ở đâu nhảy vào sống giữa gia đình nhà x; y; z thế này bạn?

Bình luận (2)
Vũ Huy Hoàng
21 tháng 6 2019 lúc 21:35

Nếu ý bạn -2a là -2x thì đẳng thức được biến đổi thành:

\(\left(x-1\right)^2+4\left(y+1\right)^2+\left(z-3\right)^2+1=0\)

Vế trái ≥ 1 nên không có x, y, z thỏa mãn

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN