Câu hỏi của Nguyễn Thị Thái An - Toán lớp 8

Đố: Đoán tuổi

Bạn hãy lấy tuổi của mình:

- cộng thêm 5

- được bao nhiêu đem nhân với 2

- lấy kết quả trên cộng với 10

- nhân kết quả tìm được với 5

- đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100

Tôi sẽ đoán được tuôi của bạn. Giải thích tại sao??

Ai biết chỉ với ná 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.