Câu hỏi của Huỳnh Minh Nghi - Vật lý lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Huỳnh Minh Nghi - Vật lý lớp 6

Có người giải thích quả bóng bàn bị bẹp , khi được nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ , vì quả bóng bàn gặp nóng nở ra và bóng phồng lên . Hãy nghĩ ra một thí nghiệm chứng tỏ cách giả thích trên là sai . 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.