Câu hỏi của 송중기 - Ngữ văn lớp 7

Công cha như núi ngất trời, 

              Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

                      Núi cao biển rộng mênh mông

              Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !

- Bài ca dao là lời của ai nói với ai ? Dựa vào đâu mà em biết điều đó

- Tình cảm mà bài ca dao muốn diễn tả là tình cảm gì ?

- Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng để diễn tả nội dung ấy ?

- Tìm những bài ca dao có nội dung tương tự với bài này. 

Giúp mik khocroi

    Được cập nhật 15/09/2016 lúc 19:57
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.