Violympic toán 9

Linh nè

Cho \(\frac{a}{x+y}=\frac{13}{x+z}\)\(\frac{169}{\left(x+z\right)^2}=\frac{-27}{\left(z-y\right)\left(2x+y+z\right)}\) . Tính \(A=\frac{2a^3-12a^2+17a-2}{a-2}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN