Violympic toán 9

Linh nè

Cho ab = a + b. Tính \(\left(a^3+b^3-a^3b^3\right)+27a^6b^6\)

Huyền
21 tháng 6 2019 lúc 8:22

\(\left(a^3+b^3-a^3b^3\right)+27a^6b^6=\left[\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)-a^3b^3\right]+27a^6b^6\)

Thay ab=a+b, ta có:

\(=\left(a^3b^3-3a^2b^2-a^3b^3\right)+27a^6b^6\)

\(=27a^6b^6-3a^2b^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN