Câu hỏi của Phạm Thị Thanh Tuyền - Sinh học lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phạm Thị Thanh Tuyền - Sinh học lớp 7

Dựa vào hình 4.2 SGK , điễn đạt bằng lời thứ tự 6 bước sinh sản phân đôi trùng roi xanh 

1.............................................

2..............................................

3...............................................

4...........................................

5................................................

6..................................................

Giúp mình nha yeu

    Được cập nhật 11/09/2016 lúc 21:41
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.