✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
23 tháng 1 2017 lúc 15:54

Nửa chu vi hình chữ nhật có số phần là:

5 : 2 = 2,5 ( phần )

Đổi 2,5 = \(\frac{5}{2}\)

Chiều dài hình chữ nhật chiếm số phần là:

5 - 2 = 3 ( phần )

Hiệu số phần giữa chiều dài và chiều rộng là:

3 - 1 = 2 ( phần )

Giá trị 1 phần là:

9 - 3 = 6 ( phần )

Chiều dài hình chữ nhật là:

6 x 3 = 18 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là:

6 x 1 = 6 ( m )

Đáp số: Chiều dài: 18 m

            Chiều rộng: 6 m

Bình luận (0)
Băng Dii~
23 tháng 1 2017 lúc 15:58

Gọi chiều dài là a ; chiều rộng là b 

( a + b ) x 2 = b x 5

a x 2 + b x 2 = b x 5

=> a x 2 = b x 3 

=> Tỉ lệ giữa a và b là 2/3

Chiều dài hơn chiều rộng :

  9 - 3 = 6 ( m )

a = 6 : 1 x 3 = 18 ( m )

b = 6 : 1 x 2 = 12 ( m )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN