Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 6

Có một hình trụ cao 60cm, đường kính 20cm.Một sợi dây quấn theo hình xoắn ốc quanh hình trụ được trọn bốn vòng từ chân đến đỉnh hình trụ. Hỏi sợi dây này dài bao nhiêu?

Giup minh nha !!

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.