Câu hỏi của muon tim hieu - Hóa học lớp 13

Câu 13: Cho 5,64g hỗn hợp K2CO3 và KHCO3 vào 600ml dung dịch Na2CO3 và NaHCO3 thu được dung dịch A (VA=600ml). Chia A làm 3 phần bằng nhau:

P1 cho rất từ từ 100ml HCl vào thì thu được 448ml khí đktc và dung dịch B. Thêm nước vôi dư vào B thấy tạo thành 2,5g kết tủa.

P2 đem trung hoà bằng dung dịch NaOH 0,1M thì cần 150ml.

P3 cho khí HBr dư qua và cô cạn thì được 8,125g muối khan.

Tính nồng độ mol/l của các chất trong A và HCl đã dùng. 

ai ranh co the giup dum minh trong toi nay ko huhu

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.