Câu hỏi của Lê Thị Ngọc Anh - Vật lý lớp 7

dung phan ve 1 doan thang tren mat ban. dat 2 buc tuong giong nhau o 2 dau cua doan thang. dat mat truoc buc tuong phia truoc sao cho mat thay buc tuong phia sau bi che khuat boi buc tuong phia truoc. dat buc tuong thu 3 cung giong nhu vay o khoang giua va di chuyen buc tuong nay cho den khi mat nhin thay buc tuong truoc che khuat ca 2 buc tuong sau

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.