Câu hỏi của Duyên Nấm Lùn - Vật lý lớp 8

Một máy bay bay với tốc độ 800km/h từ Hà Nội đến TP. HCM. Biết quãng đường từ Hà Nội - TP. HCM dài 1400km, thì máy bay phải bay trong bao nhiêu lâu ? 

Mb tóm tắt và giải chi tiết giúp mik . yeu

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.