Câu hỏi của Nguyễn Thu Hà - Ngữ văn lớp 6

                Em hãy cảm nhận đoạn thơ sau:

                         Tổ quốc tôi như một con tàu

                         Mũi thuyền ta đó - mũi cà Mau

                         Những dòng sông rộng hơn ngàn thước

                        Trùng điệp một màu xanh lá đước 

                        Đước thân cao vút, rễ ngang mình

                        Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước !!

                                    Giúp em với ạ !

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.