Câu hỏi của Thiên sứ của tình yêu - Sinh học lớp 7

1. Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào? 

2. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình? 

3. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào? 

4. Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào? 

5. Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khỏe con người? 

6. Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi?

    Được cập nhật 27/10/2016 lúc 21:26
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.