Vũ Như Mai
22 tháng 1 2017 lúc 19:29

Vậy mẫu đâu? :)

Bình luận (0)
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
22 tháng 1 2017 lúc 19:33

a) \(\frac{4x5x6}{12x15x9}\)\(\frac{4x5x3x2}{4x3x5x3x3x3}\)\(\frac{2}{27}\)

b) \(\frac{6x8x11}{33x16}\)\(\frac{6x8x11}{11x3x8x2}\)\(\frac{6}{6}\)= 1

Bài này ta làm theo cách tính nhanh và trực tiêu cho nhanh

Bài nay

Bình luận (0)
Linh  Chi Aquarius Virgo HotGirl Sakura
22 tháng 1 2017 lúc 19:35

\(\frac{4x5x6}{12x15x9}=\frac{4x5x6}{3x4x3x5x3x3}=\frac{6}{81}=\frac{2}{27}\)

\(\frac{6x8x11}{33x16}=\frac{6x8x11}{11x3x8x2}=\frac{6}{6}=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính (theo mẫu)

Mẫu 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

a) 90 : 30

b) 180 : 60

Pham Trong Bach

a) Tính:

235 × (30 + 5)

5327 × (80 + 6)

b) Tính theo mẫu

Mẫu 237 × 21 = 237 × (20 + 1) = 237 × 20 + 237 × 1 = 4740 + 237 = 4977

4367 × 31

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN