Violympic toán 9

Linh nè

CMR với mọi số tự nhiên n thì \(19.8^n+17\) là hợp số

HUYNH NHAT TUONG VY
14 tháng 6 2019 lúc 22:09

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/213763.html

tham khảo nha!

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN