Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

Đức Nguyễn

40 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO hòa tan hết trong 800ml dung dịch HCl 2M sau phản ứng trung hòa axit còn dư = 10 ml dung dịch NaOH 2 m Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

Nguyễn Quang Kiên
Nguyễn Quang Kiên 14 tháng 6 2019 lúc 12:23

Anh xin phép sửa lại 10 ml dung dịch NaOH thành 100 ml nhé

Đặt nFe2O3 = a (mol)

nCuO = b (mol)

Ta có : 160a + 80b = 40 (I)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

a..................6a.................2a (mol)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

b............2b................b (mol)

nHCl (bđ) = (800*2)/1000 = 1,6 (mol)

nNaOH = (100*2)/1000 = 0,2 (mol)

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,2 0,2 (mol)

ta có : nHCl (bđ) = 6a + 2b + 0,02 (mol)

=> 6a + 2b + 0,2 = 1,6

<=> 6a + 2b = 1,4 (II)

Giari hệ pt (I) và (II) ta được :

a = 0,2 (mol) ; b = 0,1 (mol)

Vậy mCuO = 80b = 80*0,1 = 8 (g)

mFe2O3 = 40 - 8 = 32 (gam)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN