CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Un Un

Hỗn hợp A gồm kali clorat và kali pemanganat. Nhiệt phân hoàn toàn 1,65.10^22 phân tử trong A . tính số phân tử khí oxi sinh ra. Biết trong A cứ 11 nguyên tử kali thì tương ứng với 40 nguyên tử oxi

Cẩm Vân Nguyễn Thị
14 tháng 6 2019 lúc 9:56

Trong 1,65.1022 phân tử chất A có 1,65.1022 nguyên tử K

Mà theo đề bài:

Cứ 11 nguyên tử K thì tương ứng với 40 nguyên tử O

Vậy 1,65.1022 nguyên tử K thì tương ứng tạo ra \(\frac{1,65.10^{22}.40}{11}=6.10^{22}\)nguyên tử O

Mà cứ 2 nguyên tử O tạo ra 1 phân tử Oxi (O2)

=> Số phân tử O2 tạo ra là\(\frac{6.10^{22}}{2}=3.10^{22}\)phân tử

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN