Bài 1: Este

Nguyễn Đình Thành Công

X có CTPT là C4H8O2, là este của axit propionic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là? giúp e với ạ

Cẩm Vân Nguyễn Thị
9 tháng 6 2019 lúc 22:30

Công thức của chất cần tìm là CH3CH2COOCH3.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN