Câu hỏi của Uyen Hoang - Toán lớp 12

Tìm m để đồ thị hàm số y = x- m.x+ 4.x + m có 3 điểm cực trị A , B , C sao cho gốc tọa độ là trọng tâm tam giác ABC.

 Các bạn giúp mình bài tập này với !

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.