Căn bậc hai. Căn bậc ba

PH Gaming

so sánh giúp mik vs !!

\(\frac{23-2\sqrt{19}}{3}\)\(\sqrt{27}\)

tran xuân phương
25 tháng 6 2019 lúc 15:13

H có cần mk trả lời ko

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN