Câu hỏi của nguyen thi thanh nga - Hóa học lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyen thi thanh nga - Hóa học lớp 8

Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là : nhiệt độ nóng chảy 232 độ C.?

 
Thiếc Hàn nóng chảy ở khoảng 180 độ C. Vậy, thiếc hàn là chất tinh khiết hay có lẫn chấtt khác? 
    TRẢ LỜI DÙM TUI VS limdim
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.