Câu hỏi của Nguyễn Huy Tú - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Huy Tú - Ngữ văn lớp 7

Tên truyện có liên quan đến ý nghĩa của câu chuyện không? ( Búp bê có chia tay ko, vì sao chúng phải chia tay, búp bê có lỗi gì mà phải chia tay? )

Trong văn bản "Cuộc chia tay của những con búp bê" nhé

    Được cập nhật 11/09/2016 lúc 09:08
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.