Câu hỏi của Nguyễn Huy Tú - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Huy Tú - Ngữ văn lớp 7

Việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất trong văn bản " Cuộc chia tay của những con búp bê " có tác dụng gì?

    Được cập nhật 06/12/2016 lúc 21:58
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.