Ôn tập học kỳ II

Yêu các anh như ARMY yêu BTS

CnHmN có phản ứng với N2 và O2 không ạ ?

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 1 tháng 6 2019 lúc 12:42

- CnHmN có tham gia phản ứng đốt cháy với O2 (đây là tính chất chung của hợp chất hữu cơ), không tác dụng với N2.

PTHH: 4CnHmN + (4n+m)O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 4nCO2 + 2mH2O + 2N2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN