Câu hỏi của 송중기 - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của 송중기 - Ngữ văn lớp 7

a/Sự sắp đặt nội dung các phần trong văn bản theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lí được gọi là bố cục. Theo em, vì sao khi xây dựng văn bản, cần phải quan tâm tới bố cục?

    Được cập nhật 08/09/2016 lúc 20:41
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.