Câu hỏi của ton hanh gia - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ton hanh gia - Toán lớp 6

Cho phép nhân sau:

ABCDEFGH x AK = CCCCCCCCC

​Mỗi chữ cái ở trên biểu diễn 1 chữ số.Hai chữ cái khác nhau biểu diễn hai chữ số khác nhau.

​Hỏi A,B,C,D,E,F,G,H,k là những chữ số nào?

​Bạn nào trả lời nhanh nhất và đúng nhất mình sẽ chọn câu trả lời của bạn ấy.

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.