Câu hỏi của no name - Toán lớp 6

Cho S = 2 + 23 + 25 + ....... + 259

a) Chứng tỏ S chia hết cho 5

b) Chứng tỏ S chia hết cho 3, chia hết cho 7

c) Tính gọn S 

d) Chứng minh rằng: 6 x S + 4 là 1 số chính phương

e) Tìm chữ số tận cùng của S

Mong các bạn giúp mình trước tối thứ 4 ngày 31 nha! Các bạn làm đc bao nhiêu câu thì cứ làm giúp mình nha! vui

 

    Được cập nhật 12/10/2016 lúc 13:42
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.