Câu hỏi của Phuc An Tran - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phuc An Tran - Toán lớp 6

cho 2 số có tổng là 184 biết rằng số lớn x3 số nhỏ tìm 2 số 

trong 1 phép chia còn dư nếu bớt số bị chia 5952 đơn vị và bớt ở số chia 48 dơn vị thì thương và số chia ko đổi tìm số thương của 2 phép chia đó

tìm số có 2 chữ số thỏa điều kiện :

nếu viết thêm một chữ số khác 0 vào trước số đó ta dc số mới x5 số cũ

    Được cập nhật 18/09/2016 lúc 09:07
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.