Câu hỏi của Phương Trà - Ngữ văn lớp 11

Nhà phê bình hoài thanh đã viết: trong thơ nguyễn bính có một điều mà người ta không thể hiểu được bằng ý chí một điều quý vô ngần, hồn xưa của đất nước. Qua bài thơ tương tư hãy làm rõ nhận định trên. Giúp e với ạ. Pls~~~

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.