Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

linh angela nguyễn

Có 2 lọ thủy tinh: 1 lọ chứa dầu nhờn, 1 lọ chứa dầu ăn, nhìn bề ngoài giống nhau. Hãy phân biệt 2 lọ dầu trên bằng phương pháp hóa học.

Con Cun
Con Cun 27 tháng 5 2019 lúc 13:15

Dầu ăn là một loại dẫn xuất của hiđrocacbon chứa nguyên tố C , H , O

Dầu nhờn là một hiđrocacbon chứa nguyên tố C và H

Phân biệt

Ta đun 2 lọ với dd kiềm loại nào tan được thì đó là dầu ăn còn không tan được thì đó là dầu nhờn

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 29 tháng 5 2019 lúc 21:50

Đun nóng 2 lọ dầu trên với dung dịch kiềm, khuấy đều:

- Lọ chứa dầu ăn: xuất hiện kết tủa trắng ( xà phòng).

- Lọ dầu nhờn: dầu nhờn và dung dịch kiềm không tan vào nhau.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 28 tháng 5 2019 lúc 20:50

Dầu nhờn hay còn gọi là : dàu bôi trơn xe máy.

Dầu ăn: dầu thực vật.

Khi đun nóng với KOH thì dầu thực vật do là este của glixerol nên sẽ phản ứng thủy phân tạo C3H5(OH)3.

Sau đó cho Cu(OH)2 vào thì Cu(OH)2 sẽ tan trong C3H5(OH)3 tạo phức tan màu xanh.

Dầu bôi trơn là hidrocacbon nên không có hiện tượng trên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN