Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

linh angela nguyễn

Chỉ được dùng 1 kim loại và 1 muối hãy phân biệt các dung dịch sau: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 đựng trong các lọ riêng biệt.

Lương Minh Hằng
Lương Minh Hằng 26 tháng 5 2019 lúc 9:33

Dùng muối AgNO3 và kim loại Ba

================

- Trích các mẫu thử , cho kim loại Ba lần lượt vào các mẫu thử

+ Mẫu thử tạo kết tủa trắng , có khí thoát ra là H2SO4

Ba+H2SO4 -> BaSO4 + H2

+ Mẫu thử tạo kêt tủa vàng nhạt , có khí thoát ra là H3PO4

3Ba + 2H3PO4 -> Ba3(PO4)2+3H2

+ Mẫu thử chỉ có khí thoát ra là HCl , HNO3

Ba+2HCl -> BaCl2+H2

Ba+ 2HNO3-> Ba(NO3)2+H2

- Cho dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu thử lần lượt chứa HCl , HNO3

+ Mẫu thử tạo kết tủa trắng là HCl

HCl +AgNO3 -> AgCl + HNO3

+ Mẫu thử không hiện tượng là HNO3

Bình luận (0)
Con Cun
Con Cun 26 tháng 5 2019 lúc 20:41

Trích mẫu thử và đánh STT

Cho kim loại Cu vào 4 lọ dd và đun lên

+ Tan và có khí ko màu ko mùi hóa nâu ngoài ko khí là \(HNO_3\)

\(8HNO_3+3Cu\rightarrow3Cu\left(NO_3\right)_2+2NO\uparrow+4H_2O\)

+ Tan và có khí mùi hắc là \(H_2SO_4\)

\(Cu+2H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O\)

+ Ko có hiện tượng gì là \(HCl;H_3PO_4\)

Cho \(AgNO_3\) vào 2 axit ko tan

+ Xuất hiện kết tủa màu trắng đó là HCl

\(AgNO_3+HCl\rightarrow AgCl\downarrow+HNO_3\)

+ Ko hiện tượng là \(H_3PO_4\)

Bình luận (3)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 27 tháng 5 2019 lúc 8:19

Cô có nhận xét một chút về đề ra:

- Đề ra này chưa được rõ ràng, dễ gây hiểu lầm cho các bạn. Vì axit H2SO4 có 2 dang là loãng và đặc. Đối với mỗi một dạng axit thì có thể sử dụng những cách nhận biết khác nhau. Vì vậy bài làm của 2 bạn bên dưới hoàn toàn phù hợp.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN