Câu hỏi của Vien Thi Linh - Hóa học lớp 13

Cho một miếng sắt có khối lượng  50 gam vào dung dịch CuSO4 .Sau một thời gian nhấc bản sắt ra, khối lượng ban sát là 51g.Tính khối lượng muối sắt tạo thành sau pư

    Được cập nhật 28/08/2016 lúc 10:27
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.