Câu hỏi của Lê khắc Tuấn Minh - Ngữ văn lớp 8

Từ "nghe" trong câu thơ sau thuộc trường từ vựng nào, tìm các từ cùng trường từ vựng với nó 

                      " Nhà ai vừa chín quả đầu

              Đã nghe xóm dưới vườn sau thơm lừng" 

Ý là từ trường từ vựng nào chuyển sang trường từ vựng nào 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.