Câu hỏi của Đào Thị Kiều Oanh - Giáo dục công dân lớp 7

Mấy bạn ơi, cho mình hỏi 1 câu ngoài lề tí nhé! Ước mơ của các bạn là gì?

    13 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.