Câu hỏi của nguyễn thị minh ánh - Vật lý lớp 7

Sơn phản quảng là loại sơn phản chiếu( hắt lại ) ánh sáng chiếu vào nó . Sơn phản quang được dùng rộng dãi trong đời sống . Em hãy nêu các trường hợp sử dụn sơn phản quang mà em biết 

                                Help me 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.