Cong Chua
Takao love Hanabi
19 tháng 1 2017 lúc 7:03

TÍCH CỦA CHÚNG LÀ:

17485*275=4808375

ĐÁP SỐ;4808375

K MK NHE

Bình luận (0)
Vỹ Ly
19 tháng 1 2017 lúc 7:51

17485x257=4493645

K nha!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Viết dấu thích hợp vào chỗ chấm: 

A. 234 x ( 1257 – 257 )  =  234 ... 1257 ... 234 ... 257 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN