Câu hỏi của nguyen minh phuong - Hóa học lớp 10

trong nguyên tử,hạt nào mang điện tích (+)

  1. hạt proton
  2. hạt notron
  3. hạt electron
  4. cả 3 ý đúng
  5. cả 3 ý sai
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.